Mistrzostwa Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat

Mistrzostwa Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat

Polski Związek Sambo zaprasza do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym kobiet i mężczyzn oraz w sambo combat, zaplanowanych na 29 kwietnia 2017 r.

Regulamin:
1. Mistrzostwa Polski są eliminacją do Mistrzostwa Europy.

2. Organizatorem jest Polski Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”.

3. Data wydarzenia: 29.04.2017 r.

4. Adres: 31-422 kraków, ul. Majora 12 A (hala KS Prądniczanka)

5. Grupy wiekowe:

 • sambo sportowe
  – juniorzy 17-18 lat
  – seniorzy 18 lat i starsiZawodnik 18-letni może startować zarówno w juniorach, jak i w seniorach.
 • sambo combat
  – seniorzy (18 lat i starsi)

6. System walki
– każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).

7. Kategorie wagowe:

 • Sambo sportowe
  kobiety: 56, 60, 64, 68, 80 kg
  mężczyźni: 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg
 • Sambo kombat:
  mężczyźni: 68, 74, 82, 90, 100, +100 kg

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej. W kat. wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.
Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

8. Akredytacja i waga

28.04 piątek, hala KS Prądniczanka ul. Majora 12 a

 • 19:00- 21:00 akredytacja i ważenie, tolerancja wagowa – 1 kg.

29.04 sobota, hala KS Prądniczanka ul. Majora 12 a

 • 07:00-09:00 dodatkowa waga zawodników, którzy przyjadą w dzień zawodów
 • 11.00 – otwarcie Mistrzostw Polski

9. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Polskim Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2017 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo),
– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo kombat. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami oraz dyplomami,
– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych.
– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia,
– do udziału nie będą dopuszczeni zawodnicy klubów wykluczonych z Polskiego Związku Sambo.

10. Zgłoszenia
przyjmowane są do 25 kwietnia 2017 w formie zgłoszenia e-mail na adres prezes@pzsambo.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

11. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 10.04.2017 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

12. Dane kontaktowe
Oleksandr Gorbatiuk – Prezes Polskiego Związku Sambo tel. +48 502 841 883, prezes@pzsambo.pl

Iwo Czerniawski nowym prezesem Polskiego Związku Sambo

Po wielu latach poświęconych sambo, dzisiaj z dumą ogłaszam swoje wybór na prezesa Polskiego Związku Sambo.

Galeria zdjęć OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Galeria zdjęć OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Złoto polskiego sambisty na XVI Międzynarodowym Turnieju Sambo Litwa 09.12.2023

Zawodnicy Vładimira Pashitsa z SSW Fighter Sambo Elbląg 09.12.2023 w Wilnie startowali  w XVI Międzynarodowym Turnieju Sambo.

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Do obydwu turniejów dopuszczamy zawodników nie posiadających licencji Polskiego Związku Sambo

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!

VIII Międzynarodowy Turniej dzieci, młodzieży i dorosłych w sambo sportowym i sambo combat, Elbląg 06.2022

Regulamin VIII Międzynarodowego Turnieju dzieci , młodzieży i dorosłych w sambo sportowym i sambo combat: