Regulamin Mistrzostw Polski w sambo Kraków 19.03.2022 r.

Regulamin Mistrzostw Polski w sambo Kraków 19.03.2022 r.

Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” zapraszają do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym młodzieży, dorosłych (kobiety i mężczyźni) oraz w sambo combat mężczyzn organizowanych w Krakowie 19 marca 2022 roku.
 

Regulamin:
1. Organizatorem jest Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”.

2. Data wydarzenia:19 marca 2022 r.
3. Adres: 31-422 Kraków, ul. Majora 12 A (hala Prądniczanki). 
4. System walki: każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).
5. Kategorie wiekowe i wagowe

MŁODZIEŻ:Kadeci (14-16 lat):
Chłopcy: 46 kg, 49 kg, 53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, +88 kg;
Dziewczęta: 41 kg, 44 kg, 47 kg, 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, +72 kg;

Juniorzy młodsi(16-18 lat):
Chłopcy: 53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
Dziewczęta: 47 kg, 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg;

DOROŚLI:Seniorzy (+18):

– sambo sportowe
mężczyźni: 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
kobiety: 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg.

– sambo combat (mężczyźni):
58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg.

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej.
W kategorii wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.

Czas walki dla juniorów oraz seniorów (kobiety i mężczyźni) – 5 minut, dla juniorów młodszych i kadetów – 4 minuty.

6. Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. Akredytacja i waga

19.03.2022 r. (sobota), 31-422 Kraków, ul. Majora 12 A (hala Prądniczanki). 

  • 07:00- 09:00 akredytacja i ważenie: tolerancja wagowa 0 kg
  • 9:00-10:00 losowanie walk
  • 10:30 – otwarcie zawodów, powitanie zawodników i gości,
  • 11.00 – rozpoczęcie walk

8. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2022 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo, szczegóły w zakładce Licencje i składki),

– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć wszyscy obcokrajowcy, mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający aktualną kartę stałego lub czasowego pobytu lub ważną Kartę Polaka. Obcokrajowcy muszą należeć do klubu zrzeszonego w Związku Sambo oraz mieć opłaconą licencję zawodniczą na 2022 r., wiek zawodnika nie może przekraczać 18 lat.

– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo combat,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami, medalami oraz dyplomami,

– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,

– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia.

9. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2022 w formie zgłoszenia e-mail do Oleksandra Gorbatiuka na adres: prezes@pzsambo.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 15 marca 2022 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

Iwo Czerniawski nowym prezesem Polskiego Związku Sambo

Po wielu latach poświęconych sambo, dzisiaj z dumą ogłaszam swoje wybór na prezesa Polskiego Związku Sambo.

Galeria zdjęć OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Galeria zdjęć OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Złoto polskiego sambisty na XVI Międzynarodowym Turnieju Sambo Litwa 09.12.2023

Zawodnicy Vładimira Pashitsa z SSW Fighter Sambo Elbląg 09.12.2023 w Wilnie startowali  w XVI Międzynarodowym Turnieju Sambo.

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Do obydwu turniejów dopuszczamy zawodników nie posiadających licencji Polskiego Związku Sambo

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!

VIII Międzynarodowy Turniej dzieci, młodzieży i dorosłych w sambo sportowym i sambo combat, Elbląg 06.2022

Regulamin VIII Międzynarodowego Turnieju dzieci , młodzieży i dorosłych w sambo sportowym i sambo combat: