Regulamin Mistrzostw Polski w sambo Kraków 19.03.2022 r.

Regulamin Mistrzostw Polski w sambo Kraków 19.03.2022 r.

Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” zapraszają do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym młodzieży, dorosłych (kobiety i mężczyźni) oraz w sambo combat mężczyzn organizowanych w Krakowie 19 marca 2022 roku.
 

Regulamin:
1. Organizatorem jest Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK”.

2. Data wydarzenia:19 marca 2022 r.
3. Adres: 31-422 Kraków, ul. Majora 12 A (hala Prądniczanki). 
4. System walki: każdy z każdym lub system pucharowy (zależnie od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wagowych).
5. Kategorie wiekowe i wagowe

MŁODZIEŻ:Kadeci (14-16 lat):
Chłopcy: 46 kg, 49 kg, 53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, +88 kg;
Dziewczęta: 41 kg, 44 kg, 47 kg, 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, +72 kg;

Juniorzy młodsi(16-18 lat):
Chłopcy: 53 kg, 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
Dziewczęta: 47 kg, 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg;

DOROŚLI:Seniorzy (+18):

– sambo sportowe
mężczyźni: 58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg;
kobiety: 50 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 80 kg, +80 kg.

– sambo combat (mężczyźni):
58 kg, 64 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 98 kg, +98 kg.

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej.
W kategorii wagowej, w której występuje jeden zawodnik nie przyznaje się medali.

Czas walki dla juniorów oraz seniorów (kobiety i mężczyźni) – 5 minut, dla juniorów młodszych i kadetów – 4 minuty.

6. Koszty ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia i przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

7. Akredytacja i waga

19.03.2022 r. (sobota), 31-422 Kraków, ul. Majora 12 A (hala Prądniczanki). 

  • 07:00- 09:00 akredytacja i ważenie: tolerancja wagowa 0 kg
  • 9:00-10:00 losowanie walk
  • 10:30 – otwarcie zawodów, powitanie zawodników i gości,
  • 11.00 – rozpoczęcie walk

8. Uczestnictwo:
– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć jedynie członkowie klubów, zrzeszonych w Związku Sambo, które opłaciły składki klubowe oraz licencje zawodnicze na 2022 r. (opłat należy dokonać na konto PZ Sambo, szczegóły w zakładce Licencje i składki),

– w Mistrzostwach Polski udział mogą wziąć wszyscy obcokrajowcy, mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający aktualną kartę stałego lub czasowego pobytu lub ważną Kartę Polaka. Obcokrajowcy muszą należeć do klubu zrzeszonego w Związku Sambo oraz mieć opłaconą licencję zawodniczą na 2022 r., wiek zawodnika nie może przekraczać 18 lat.

– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym i sambo combat,
– zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami, medalami oraz dyplomami,

– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,

– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia.

9. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2022 w formie zgłoszenia e-mail do Oleksandra Gorbatiuka na adres: prezes@pzsambo.pl
W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, kategorię wagową zgłaszającego oraz nazwę klubu.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie
Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszone są o pilne zgłoszenie tej informacji do dnia 15 marca 2022 r.
Brak zgłoszenia w terminie będzie się wiązać z koniecznością rezerwacji noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI SAMBO 2023

Do obydwu turniejów dopuszczamy zawodników nie posiadających licencji Polskiego Związku Sambo

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!

VIII Międzynarodowy Turniej dzieci, młodzieży i dorosłych w sambo sportowym i sambo combat, Elbląg 06.2022

Regulamin VIII Międzynarodowego Turnieju dzieci , młodzieży i dorosłych w sambo sportowym i sambo combat:

Podsumowanie XIV Międzynarodowego Turnieju Sambo dla Dzieci. Litwa, Szawle 21.05.2022 r.

W dniu 21 maja 2022 roku na Litwie (Szawle) odbył się XIV Turniej Sambo dla Dzieci im. Stanislovo Kulikauskas. 
Polski Związek Sambo reprezentowało 5 zawodników z dwóch klubów:

Podsumowanie Mistrzostw Polski w sambo Kraków 19.03.2022

W Mistrzostwach Polski, zorganizowanych w Krakowie w dniu 19 marca 2022 roku wzięło udział 58 uczestników z 8 klubów:

Regulamin Mistrzostw Polski w sambo Kraków 19.03.2022 r.

Związek Sambo oraz Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” zapraszają do udziału w Mistrzostwach Polski w sambo sportowym młodzieży, dorosłych (kobiety i mężczyźni)